Similar regions between promoters of gyrB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> sub ATTGTATATTCATTTAGGTGATGACTTTGTGGTTTCAACACGAGATATTG-TCGGCATTT hal .........TCGTTTTGGAGAAGA.............ATACGATCTATTACTCGCCGATT ste ..............TAGGTGATCA...TTTTGTCACAACAACAAGCATTG-ACGGCATTA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGACTTTAA-AGCCAACATGTCGCCTATTGTTGAAGAATTTCTGAAAAAACAGAAACAC hal TCATCGGTTA-CGCTAAAACGTCG....................GAAATAACTGAA.... ste AGCACGATATCATTCAAGAAGCGGCCATTTATCGAGTCCATTCTG............CAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGGTGGTGCCTTCCGT-AAACGCACGCCCAAATCTATCGTAGTCACGGTTCAGAATATA hal ..............................AAATCGATCGTCGTTACACCAGATACGATC ste AACTTGATGACTTTCGGCAAACCCACCTCC.............................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TATTACTCTCCCTTATCTTCCAGCACATTAAAAAAACGTGCGCAATTTATGTTTGAAATA hal TATTACTCGCCGATTTCATCGGTTACGCTAAAACGTCGATCTCA.......TTTGCAAGT ste ...............................AAAAAAGTGCAAACTTT-TGTCACAACAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GATTCTTAGAAATTTTTTATCACGAATATATCGTTTAGAAAAGTGTAGGTGAATGACGTG hal GATAAG-AGAAATAACTGA--ACGCATGTATGCGTAGTGGAAGCGAAGGTGAACGA.... ste CAAGCATTGACGGCATTAAGCACG---ATATCATTCAAGAA................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GCT hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...