Similar regions between promoters of hemE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGTAAACAAGGACGGCGAGGAGACGCTTCTTGATTCGGTTGAAGGGAAGGGAAGCTATG hal .................GGGGAGAACATACTTTCCTAGGTGGAAAGATTGAGAAG..... ste ..............................TTGACCCGTTTGAGCTGGCGCGCCGCAACC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAATTCCTTATGCCAACTTATTTTCGGGCGCGTCTTATAAAATTGTGCCTTATAATACAC hal ..................................TTATCAAGTCGTTCCGTATGATCCAA ste TCATTCCTGTTGC.............................................AT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGACAAAAAGAGAAGGGGAAGGAACCGATTACGTTCAGCCAAAATTGTTTTCCTCTTAAT hal CGACGAAGCGAAAAGGGGAAGGTAACGAATGTGTAAAGACGAAA................ ste AGTGAAAAGGAGATAGGCAACG...........TTTTGCTATAATGGGCATGGACTTAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GGAATTCGGCGATTTTTTGAACTTTGAGCTACATTTCTATACCATTTGCCTAAAACAAGG hal .....TCGTCAATTTTATGACAGTTCTTCCGTACGTCTATAC.................. ste --AATCGGTCGATTTTTTGACAGTTCGCCTTCTTCTCTATACATTGGGTACGGAAAGCTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATAGTGTAATAAGTCAAGAAATACGAACGTATGGTTGCCGTATGAAAGGTGGAAATCAG hal ...............................................AGGTGGAAA.... ste TATAGTGAAA.................................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...