Similar regions between promoters of hemN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCGCCAGCAGTTTGAAGTTCCGGTACAAGCCGCAATCGGCCAGAAAATCGTGGCCCGCT hal ...........................................GTAAATCGTGAGCCTCT ste ..........................CAGGCGGCGATCGGCAACAAGGTCATCGCCCGTT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCACCATAAAAGCAAT-GCGTAAAAACGTATTGGCTAAATGTTACGGAGGGGACATCTCG hal ..ACCGAAAAAGTAACAGCGTAAA...........................GACATCTCA ste CGACAATCAAAGCGTT-GCGCAAAAACGTGCTCGCAAAATGTTACGGCGGCGACGTGTCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGTAAACGGAAACTTCTTGAAAAACAAAAAGAAGGAAAGCGCCGTATGAAGCAGGTCGGC hal CGTAAACGGAAGCTTCTAGAAAAGCAAAAAGAAGGAAAGAAGCGAATGAAAGCTGTGGGG ste CGGAAGCGGAAGCTGCTTGAGAAGCAAAAAGAAGGAAAGAAGCGGATGAAACAAATCGGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCAGTTGAAGTGCCGCAAGAAGCATTTATGGCAGTTCTGAAAATGGACGACAGTCCGAAA hal AATGTGGAGGTTCCACAGGAAGCATTTATGGCCGTATTGCGTATGGATGAA---CCGAAA ste TCGGTCGAAGTGCCGCAAGAAGCGTTTATGGCCGTCTTGAAAATCGACGAC---CAGAAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAACAATAGAAGCCGCCGCAGTCTTGTACTGCGGCTTCTTTCTGTAAAGAAGGTGAATCC hal AAGTAACAG................................................... ste AAATAA...................................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...