Similar regions between promoters of hutH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCAGAGGTGAAATGCTGCTGGGATCGCTGCTTCGGACGGTGGGATTGAGGTTTGCCGTTT hal CAAGGGGGCAAGTCCAATTAGGTTCATTTCAGCGAACGGTTGGATTACGGTTCGCCATTG ste ................GCTGGGAGATTTGTTGAGAACCGCTGGCCTTCGTTTCGCCGTGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGAGGGGAAATCCTTATGAAAGTGAAGCGGAAGGCGATTGGATCGCTGTCTCGCTTTACG hal TCCGCGGCAAGCCTTACAAGGAGGAAGCCGAAGGAGAATGGATCGCGGTTGCCCTTTATG ste TGCGCGGTATGCCGTATGAACAACCGAACGAAGGGGAATGGATCGCCGTTGCGTTGTACG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAACAATCGGGGCGCCGATTAAAGGTCTTGAGCATGAAACATTCGGCGTTGGAATTAATC hal GAACAATCGGTGCTCCGATCAAAGGTCAAGAGCATGAAACAATTGGATTAGGCATCAACC ste GGACGATCGGCGCCCCGGTGCGCGGGCTCGAGCACGAGGCGGCCGGGCTCGGAATCAATC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>> sub ACATATGAAACAGCCCATAGATCTTAGACGATAGGGGGCTATGCGTGAAAAC----AGAA hal ATAT-TTAATTTGCCCAGAGTGATTAGACATGAGGGGGCTATATCTAAGGATCTTGATGA ste ATATAT...................................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTTCACAGCATAGCTCCTTTTTGTATG----GGCGCT---TTACCAAAGTAAAGAAAAAG hal TTCTTTGGTATAGCCCCTTTTTGTGTG----GGGGCT---ATATCTAAGGA......... ste .............CTCCTTTTTATTTGCCCAGGCGTTCGATTAGGAAAACAAAGGAAGGG -60 -50 -40 -30 -20 sub GAGTTGGGCTT hal ........... ste GA......... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...