Similar regions between promoters of ileS

sub AATACGTTCATAAATTCAGATGAAAAAACGGTTGAAAGGGACAGTCATGTTTCCTTCAGG hal ...ACGATCGTTGATTCAG.....................................CACC ste ..............................GATGAAAGGGACAGT-AGCTCTTGTACGAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub CCTTC--ATAGCGACCCGGAGATGGTGAGAGTCCGGGATGGCCGGAATCATGTAGATCAG hal CCTTCCAAAAGCGAGTCAGGGATGGTGGAAGCCTGATGGAACGTGAATGTGGAAAATCA- ste CGGTC--GCAGCGAGCCGGGGATGGTGGAAGCCTGGCATCGGCGCAAGAGTGAACATCA- -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CCCTTTAGTTTCCTTGCTGAAC--TCA------CAGTAGGTTAGGAC-GT-TCAT-CAC- hal CCCTTTAGTTTTTGCACCGAACGATCGTTGATTCAGTAGGCTGCAACAGG-TCAT-GCCT ste CCCTGGAGTT-CCATGCCGAAC--ATC------AAGTAGGCCATGGC-GCGTCATTCCC- -180 -170 -160 -150 -140 sub GTTACGATGCTCAAGAGGAAAAAGTGTATGCTTGCTTTTTCTAAA--AGGGTGGTACCGC hal GTTAACAATGACACGAGGGAACAAGCAAAGAATGTCGTTTGTTCACTAGGGTGGTACCGC ste GTTACGAATGAAAAGTGGGCTGTGCGTC-GTTTGCATGGCCAAGA--AGGGTGGTACCGC -130 -120 -110 -100 -90 -80 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]] sub GAGATAAGCTTTCTCGTCCCTTATGGG-ATGAGAGGGCTTTTTTTATTTTC--TGAAAAA hal GGGA-ATACCTTCTCGTCCCTAATGGGGATGGGGAGGTTTTTATTTGTTCCATTGAAAAC ste GAGAC---CGTTCTCGTCCCTTGCCGG-GGGAGAACGGTTTTTTTATTT........... -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub ATGCAGTGGAGGAATGAAA hal A......GGAGGAATGGAA ste .........ACGAATGAAA -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...