Similar regions between promoters of ilvB

sub CGGCGAAGCTTTACAAGGTGAACTCGCCTCAGAGTGCCAGTCTGAAAT---GAC----AG hal ....................AGCTCACCTCGGAGTGCGACTTCGAA............AG ste ................GATGAACTCACCTCTGAGCGCCAGCCTGAACGCCGGACGGCTAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TAGGACTTGGCCGGGTGAA----CTTGATT-CACTCGTTACTAAA----GCG----GATA hal TAGATGTTGCCGGGTGGTT----TTTCACTACACCCGTTATCAAA----ATGAGACGATT ste TAGGGCT-GGACGAGTGGAGACGCGCGCTT-CACTCGTTACCAAAATGAGCG----GCCG -240 -230 -220 -210 sub GAAATATC--------CATGAGACGGCCGATT--AACAGGCCGTAAACAAGGGTGGTACC hal TGATCGTC--------CATGAGGTAGCATTTGTAAAAATGCTACGAATGAGGGTGGTACC ste GCTTCGGCTGGCCGCTCCTGAGGCGGCCG--T--CAC-GGCCGTGAAGAAGGGTGGTACC -200 -190 -180 -170 -160 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ sub GCGGAAAGAAAAGCCTTTTCGCCCCTTTTAGCTATCGCAGTTACTGCGCGGCTGATTGTG hal GTGAAAAGAGAAATCTTTTTGCCCCTTT................................ ste GCGGAAAGGAAA-CCTTTTCGCCCCTTTG-GCTG--GAAATGACAGCC------ATCGTG -150 -140 -130 -120 -110 -100 @@@@@@@@@@@@@@ sub GGCGGAAGGGCTTTTTTTATTGAATAATCAGCTATCTAGCTAATGAAAAGATGATCTTTA hal .....AAAAGATTTTTTTATT............................GATGATCCTTT ste GGCGGAAAGGTTTTTTATATGGA.........................AAAGGTTTTTTA -90 -80 -70 -60 -50 -40 sub AA-GGATGAAAATCCAAAAGGAGGAACTAAA hal AA-TGAAG....................... ste TATGGATGACAAATCACAGGGAGGATCGA.. -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...