Similar regions between promoters of ilvD

>>>>>> >>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAAGGC-GAATAAAGATAAA-AAAGGTGCAGATCATGCACCTTTTTTATGTGAATTCACT hal AAAGACAGAAACGAGATAAACAAATGTCCGTATATAGAGGATATTTTTTGACTATTTCGT ste .......GAATAAAGATAA.....GGAGTAGATCATGAA.............AATTGTCT -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TTTTATAAAAATTATTTCGAATATTGTTGAAAAATATCCGAAAACTATTTATAGTAAGTA hal TTTCACAAAACATA..................................TTAGAGAAGATA ste TTTTATTAGAA.................................CGATTTATAATTTGTA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ACAATATTAATAGTTGGAGGGTTCAAATCGAAAGAAAGCTATATAAATATAAAAACACGA hal ACGA-AGCAACAGTGGGAGCGATTAGA............TATATTCAGCAAAAGACAGAA ste AGAA........................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAGAACAAAACAAGGTGAGGGCGGCCTGTATTTATCTTATTTGCAAAAACAGCCCATAAA hal ACGAGATAAACAA............................................... ste ............................TAATTGTCTTTTTATTAGAAAAAG........ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAAACTGAAAATTGTCAAA-ATAAAATC-CAATCAAACAATTGAAAGAATTTAGGAGGAT hal ................AAG-ACAGAAAC-GAGATAAACAAATGTCCGTATATAG-AGGAT ste ..........ATTGTCAAGGATAGACTTGCGATTTATAATTTGTAAGAAATTATGACG.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CACC hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...