Similar regions between promoters of infA

sub AATTCCGAAGACAGATGTTTTTCAAGCTTGATAGGGCAGAAAGCTTGGGTGAACATTGGC hal ................................................GTGACCAATGGA ste .......................................AAACGTTGGCCGACGATTGG. -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AAGACCGAATTCATCTTGCTTCTTGTCGTTGGAATTTTAACCATCATCAATGTACTAACA hal AA.......................................................... ste .................................ATTTCGAACAT-ACGATTGTCATTACA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GCAGACGGAGAAAAGCGTACATTTCATTCTCCTAAGAAAAAGAATATCAATCATTTAACC hal GCTGACGGTGATAAGCGGAAGGTCGATCGAGCGAAGCGAAAAAACATGAATCACCTTAAG ste GAAGATGG...........................GTAACACAATGTTACTCATT..... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CTTTATGATTGCGTATCTCCGGAAGTTCAGAACAGTATAAACGAAACAGGGCGTGTGACA hal CTGATAGATCACATTTCACCAGAGGTTCGTCATAGTTTTGAGGAAACGGGAAAAGTGACC ste ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AACTTCTTTTGAAATTTGTCAGAAAGCAAGTTACTGATTTGAAGAAGGGAGAACACTTGA hal AA.TGCCTTAAAAAAGTTTCTTGAAG-AACATGCTGATTTACTGAAGGAAGGAGAGT... ste ..............TTTGCGTAACACAATGTTACTCATTCGAAGGAGGGAGAGC...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...