Similar regions between promoters of iolA

sub GGCCTTCTCTTACTTCTCTTACTTGATTAAAAGATTAATATAATAAAAATAATGAAAAAA hal ........................GATGAAAATCTCCAGATGAAAAAAAGAGTGAAAAA. ste ......................TTCATCTACGGATTAAT.......AAATAAGGAGAA.. -300 -290 -280 -270 -260 -250 @@@@@@@@@@@@@@@@ sub TGTAGTGTTTATGATTGACTTATGGGTATTATGCGATTAGAATATAACCAAGAAATGACC hal ...............................TGGCAATTGAAAAAATTAAAAAAATAGCT ste ..................................................AGACATGACG -240 -230 -220 -210 -200 -190 @@@@@@ sub AAAAAGTAACCTGTTGTGCATGAAATGGTTGCTTGTATGTAAATATGCATCCGCCATTTA hal AAAAA.................ACACGGTTTCTCCGATGAAAATCTCCA........... ste A.......................ATAGTTGCTCCGATG..................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTTTTTGGTGTTTTTGAAAGCGTTTAATTCTTGGCTTGCTGAAAAGTGGATATTGATAT hal ............................................................ ste ......................GATTAATGAACGGCTGGCCGA................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAATCTATCCGGAACCATCCATACAAGTGTATGTGTTTACTAATGAAGGAGGCAATAAGA hal ............................................................ ste ............................................GAAGGAGG........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...