Similar regions between promoters of iolD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGTGCTTCAGCCTCCATTGTGGTGAGCAAGCACAGTTCGTCAGAAGCGATGCCGACTGC hal .AGCGCTTCGGCGTCAATCGTTGTGAGCAAGCATAGTTCATCTGACGCAATGCCGTCTGT ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGAAGAAATCGAACAGCTTATTGAAGCACAGTCATAATTGAAAAAGATCGAGTAAAGGTG hal GGAAGAAATTGAAGCGCTAATTGAAAAAGA---TGAAACGATTACGATCGCATAGAGGTG ste ....GAACACGATCCGCTTA................ATCGAACGAGTTTGAACATCTACG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GGATCGTTTGTGGGTAAGAAAATTCGCTTAACAACTGCGCAGGCGCTGATTAAATTCTTA hal ....CGTCTGTGG--AAGAAATT.................AAGCGCTAATTGAA...... ste GGAGGGAAACCGGTGAACACGATCCGCTTAACAACCGCCCAAGCATTAGTCAAGTTTTTA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AACCAGCAGTACATCCATGTAGATGGAAAGGAAGAGCCTTTTGTCGAAGGGATCTTCACG hal .................TGTGGAAGAAATTGAAGCGCTAATTGAAAAAG........... ste AACCAGCAGTATGTGGAATTCGATGGTCGTGTACAGAAATTTGTCAAAGGTGTTTTTACG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATTTTCGGTCATGGAAACGTATTAGGGATCGGGCAGGCGCTTGAGCAGGATGCAGGCCAT hal ......GGCCGGGGAAGCGTAT.AGGGATCGAGACGGC...................... ste ATTTTCGGCCATGGCAATGTACTCGGCCTTGGTCAAGCGCTTGAGGAAGATCCCGG.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...