Similar regions between promoters of lctE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAACGCAAAAGTGATTTTTAATAATGGCAGCGCCCAAGTGCCCGGTCAGAATCAGCCTGG hal .......AAAATGAAATTCAGTAGTGGTA............................... ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTTTGATTACGTGCTAAATGGTTTATATAATGACTCGGGCTTAAGCGGTTCTCTTCCCCA hal CTCTTATCATGTG--AAATATTTCACAAAATGA........................... ste ..............TAAAATGTGAATATATTCAC......TTATGCCTTTTTCACCCCAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TTGAGGGCAAGGCTAGACGGGACTTACCGAAAGAAACCATCAATGATGGTTTCTTTTTTG hal ....................................................CTTGTTTT ste TGGTCGGCATGGTTTG..........................................TG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTCATAAATCAGACAAAA-CTTTTCTCTTGCAAAAGTTTGTGAAGTGTTGCACAATATAA hal TTCTCTTATCATGTGAAA-TATTTCAC..................TGTAGTACAATTTAA ste GTCAAGCAATCGACACAATCTTGTCTGTATTGTTAGCATGTTA--TGGCGTAAAATA-AA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATGTGAAATACTTCACAAACAAAAAGACATCAAAGAGAAACATACCCTGCAAGGATGATT hal ATGTGAAATATTTCACAAATTAATA................................... ste ATGTGAATATATTCACAAAAAGGAAGA................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...