Similar regions between promoters of lepA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAATCCTAGGAGAAACAGTCACGGCAAAAGATTTAGTAGAAAAACAAAAAGAGCTGGAAA hal ........GGAAAAACAAGAACGGAA...GAACTAGCGGAAAAACAAGAA.......... ste ...........GAAACAGGAACG..................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGTGGAGACATTCAATATGTTTTCAAAAGCCGGAAAAGCGCTTTCGGACACCGTAACCA hal AGGTGAAGCGTTAGCAAATGGTGTCAATCAAGGGACAAG..................... ste .........................................CTTTTGGACGCCGT..... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATACTGCCCAGTCAATGTATGAATGGATACGGGATATGAATCAATAAGTACGTGAAAGAG hal ..................ATGAACGGCTGCAGGAGACGA..........ACCTGAAAAAC ste ..........................................AAGAAGCAGGAGTGAGAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAAAGCAACCCAGATATGATAGGGAACTTTTCTCTTTCTTGTTTTACATTGAATCTTTAC hal AACGTGAACCGAGCGATGAACGG.AACGGATCTCGTTCTTG...TATATTGAATGATCAC ste A..................................TTTTCGTTCATCATTGAATCTTCTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATCCTATTGATATAATCTAAGCTAGTGTA-TTTTGCGTTTAATAGTAGGAGTGATAGAT hal TTTTACGTTGCTATAATTGAAACTAGTGTA-TTTTTGACGATGTCGTAGGAGTGAT.... ste CGCGCTGTTGCTATAATCAAAGCTAGTGTAGTTTTGCGAAGAA--GCAGGAGTGAGAGA. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...