Similar regions between promoters of leuS

sub AAGAAACAGATATTGTTGCAGAGAGTTGACGGCTGGTGAAAGTCAATC-AAGTTTGTTTC hal ............TTTTTTAAGAAAGTTTAACTTTTGCAAAAG.................. ste .................GCAGAGAGTTGACGGATGGTGCGAGTCAACCGAAGTCGGCCCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub CGAACTCACCTCAGAGTTGCAG-------CGGTGA---AAAG-------CCGCTGACGCA hal ......CGCCTTGAAGTTGCAT-------TGGTGA---ACAGGAAGTAGCCAATGACGT- ste TGAACTCGCCTCGGAGTTGCCGGCGCGAACGGTCATCGACAG-------CGCCGGCCGTC -240 -230 -220 -210 -200 sub TAACTGCGTTAAAAGTATCAAGTGAG--TGCGGCGTATGCCGCGCTAACGAGGGTGGTAC hal TGCCCGCGTTAAGGGACACGAGTGAGCCTTTAAAGGA-GCAAGGTTAACGAGGGTGGTAC ste CATCCGCGTTAAG-GAAGAAAGCGGG--TGCGCCGTTTGGCGCGCCAAAAAGGGTGGTAC -190 -180 -170 -160 -150 ]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]] sub CGCGGGAAA------ACGAAAGTCTCTCGTCCCTTT---TTGGGATGAGGGAGTTTTTTT hal CGCGGGTCGTTTGTTATACAAACCTCTCGTCCCTTT---TTGGGATGGGAG-GTTTTTTA ste CGCGGGAA---------GCGCGCCTCTCGTCCCTTTGCGTGGGGATGGGGGGTTTTTTTG -140 -130 -120 -110 -100 -90 sub TAGTTTGGGAATATTCTGAATATAATCCTCTCCTTCCCGTCAATACTTGAACCATACACG hal CACTTT.............ATACAAACCTCTCGTCCC....................... ste TA.......................................................... -80 -70 -60 -50 -40 -30 sub CCGTATTCAATCAGAAGGAGGTTTTTACT hal ................GGAGGTTTTT... ste ................GGGGGTTTTT... -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...