Similar regions between promoters of licB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGTTCAATTTGTCTGTCTGCTTTGTGTCGAAAAGGAGAACAAAGCGGATTTACAAAGCA hal ..........................GTCGATAAGGAG...................... ste ...........GTCTG-CTTCTTTGTTTTG.AAAGGAGGAGAAA...GCTTTTCACTGCT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTATAAACTGCTTGGCA-GCATTTTGGATGACC-CGGCGGCGATGAACCAGCTGATCAA hal ........................TTTAATGACCTCGATGACGACGAAGGACCT...... ste TTTTTA---TTGTTGGCATGGAATTTGCTTGTTA-AGATGGCGATCA......TGTTAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGCCGTTCATATCAAGAGCTTTCGGATGTGTTTGACCAAAAAATGCTGAGCTGACAGCC hal ............................GAGCTTCACGAAAAAGT............... ste ATGGCGATCACA......GCGTTCGCATCGGTGAGAACGAA................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 @@@@@@@@@@@@@ sub TGTATATACCTTTTTTCCGTT-GCTGCGGAAAAACCCTGAGTGTTTATGAAAGCGATTTC hal ...............TTCGCT-GCTGCACGAGAAC...............AAGGAATTTC ste ....TATTCGCTTTTTCCGCTCGCTGCGGCAAAAACGGGA......ATGGAATTTGCTTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 @ sub ATAATATGATGATAGCAACAGCAGGACATTACAAAATTGATCAAACTCTAGGGGGTCTTT hal ATAA........TAGCAAAAGCAGGAAAATTC............................ ste TTAAGATGGCGATCACAAAA........................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAC hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...