Similar regions between promoters of lonB

>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCATCATGCTTG-ATGTGATGTTTGAGCTGCCTTCTCGTGATGACATTGAAAAATGTGTA hal ..AGCAAGCTTGGAATTGATGAGAGAAGTGCCTGCTCTAATCGGTACCGAAAAAAGAG.. ste GCATTATGCTCG-ATGTGATGTTTGAGCTGCCGTCGCGCGAAGATGTGCAAAAGTGCATC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCACCGGGGCAACTGTGACACACGGAGAGCCTCCTCGCCTCTTATTAAAAGACGGCACT hal ..........................AGAGCCTAGACGCATGTTAGT............. ste ATCACGCTCGACACGGTGCGCGGCACAAAGCCGCCGACGCTGATCCGTCATGATGGCACC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>> >>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]] sub GAGGTA-AGCC--AAGATAAAACATCTGCATAAAGATAAGCACAAACCTCCTGAGTGGTA hal .......ATCC--AAGAAACGACAGC.................................. ste GTCATCGAGCTGGAACGGAAAACATCTGCCTGATGGGAAGCACAAAGCCGCCGA...... -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]] sub ACACTCAGGAGGTTTTTTTGCATGCAACTCTTCCGGAAAAACGTTTATTCCCGTCTTCTA hal ...................GCATGTTAGTGTTTCGCAA...CATTTGTTCCCG....... ste ............TTTTTTTGC.....................GTTTATTCCCGCCAGTTC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGGGAGATACTAGCAATCAGAGGAATGAATTGGATACATAAATTGTTTTTCAGGAGGGAC hal ..GGAGATACTAAGAA............................................ ste GCGGAGATACTATCA............................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CACC hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...