Similar regions between promoters of lsp

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTTGCATTGTCCAAAATCGAAAACGGCACATTCGGATACTGTGAAGAAACTGGGGCCCCC hal .........................GCTCATT-GGCTAC-GTGGAGGAAATGG....... ste ......................ATGGCGAATTATGCTACAATGCAAAAA.TGGGGCGGCC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTCCTCTTGCAAAGCTGGCAGTGCTGCCGA-CGGCCCGAACAGCAAACGATTTTCTTTA hal .....................................CGATCAGTATATGAATCACTT.. ste TTGCCGCTT.................GCCGAGCGGCTCGACCA................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCTGTCCAATTTGAGAAAAAAACGCTTCCGATATGGAAATCAACGGATATCGAATATGG hal ........................................TCGACGGGGATCGAA..... ste ................................................TAACGAAAAGCG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCAGGCACTGTATGAATAACAGTGTCTGTCCGGTTAATATGCCTGATATTTCTTTACTCC hal .....CAGTATATGAATCAC...................................ATTCC ste GCAGG..........................................ATTTGTTTGC--C -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGTGCTTTTTATTGATAAAATGCATAATGGATTAAAGTAACCGTAAACTGGAGGAACGTT hal CCTCCTTTTTGT-GCTACAATGC-TAACGTAGAGATGAAGCAGGAGATCGGAGGA..... ste ATGGCGAATTAT-GCTACAATGCAAAAAGGATGAATG....................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...