Similar regions between promoters of lysS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGACCGCCTGATTGACTTAAAAGGTGAAAACGTAGCGGTAAGAGAAATGAGAAAGCACG hal ..........................GAAAACGTAGCGGTCCGTGAAATGAGAAAGCATG ste ..GACCGATTAATTGCCTTAAAAGGCGAGTATATCGCCGTCAAAGAAATGCGTAAACACG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGCATGGTATCTGAAAGGCGTGAAAGGCAATGCGAACGTTCGTAATGAAATCAATCATT hal CTGCTTGGTATTTGAAAGGCTTGCGCGGGAATGGGAAAATCCGCGATCAAATTAATCAAT ste CTGCTTGGTATTTAAAAGGCATTCGCGGCGCAGCGAAAATCCGCAACGCCATCAATGAAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCGAGACGAGAGAAGA-GTTTGTACAGCTTTTAGATGCATTTACGGTTGAAGTTGAGGCA hal TTGAAACTCGGGAGGATGTATCCTCAACCCTTT-ATGCCTATATTGAAGAGTTAGAGGCA ste GTGAAACGCGGGACGA-ACTGGCCGCACTGTTGCTTCGCGTGGCGGAGGAAGCGGAAGTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > sub AAAGAGCTTCAAAATGCAAAAGTAGGATA-ATACTCACCTCTATTTGCTGCTCACTGCTA hal AAA..................GGAGGATGTATCCTCAACCCTTTATGC............ ste CAAG........................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTTTTACGCTGGCAGTTTTTCTGCTTTTTTCATGAAACAATATCTGTAATGGAGTGATAA hal .......................CTTTTTACAT........................... ste ......CGCTGGCAGTATTTTT...TTTTTCGTAAAA-AATCGCTA-AATGGAGTGA... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CA hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...