Similar regions between promoters of maf

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAGAAAATAGAAAAGTCGCTTGGTGAAACAAAAGCGTCAGAAACAGGAGAGAAAAAAGC hal ACACAAGATGGAAACGCCCTTTGGAAAA..............AACACAAGATGGAAACGC ste ..........GAAAAGCCGTTTG.........................AGTAAAATCTGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATTTTGCAGGCTTTAAAGGAATTAGAGGATCCAAGTGCTGAAGCCGGGTGGAAGGCTCA hal CCTTTGGAAAACGCAACAGGA....................ACGCCCTTTGGAAAACGCA ste AAATGTTCATGCTTCAAA.......................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]] ]]]] sub GCAGGAGCTGTTAG---CCGTCGTAAAATAAGAGATAGTGCCCTG--AGCCTTC--GTCC hal ACAGGAGCTCCTAGATGCCCTTGTACAGTATCAACTGTTTTCGCGCGAGACCTCCCGTTC ste ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]] ]]]] sub TTTAGTGAC-AGGCTTTTTTTATTTTGTCATGAAAAAGTTATTTTTCTGAAATTGTGACA hal TTAAATGGCGAGGTCTCGCTTTTTTTGTGATTA........TTTTTTTGTGATTAGTATA ste ...............TTATATAGATGGCAACGAAAACGTT.........AAATTGCCTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGCCTCGTGATTTGGTAGGATAAACGAGTATCTTTTTTTCTTAAGCAAACCCTGAAAGGA hal AGCC.....ATTTGGTATGATGATCTCATACCTTGT........................ ste CACCGCAAAATTTGCTACGATACAAATGAATCTTCCGAGCCGAAACGAG---TGAAAGGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TGACGAAC hal ........ ste GAATGAAC -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...