Similar regions between promoters of mbl

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCCGACTTGGCAAACGAAGTGAAAGAAATACTCGATTATCATAAATCCATCAGGCATTTA hal CCAGAGCTAGCAAACGAAGTAAAGGATATCCTTGAGTACCATAAGTCCATTCGCCATCTT ste CCGGAACTGGCCCAAGAAGTCAAACAAATTCTCGATTACCATAAATCGATCCGCCATTTG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAGGAGGAGAAGCGACAAAGCTCAAATATAAAAAAGATGAAATTCTCGAAGGAGAGCCT hal CGGGGTGGTGAAGCAACAAAAGTGAAATATAAGAAGGCAAAAGTGTCGGAAGGAGAGGCT ste CGCGGCGGGGAAGCAACGAAGAAAAAGTATAAAAA.....AAATTCTCGA.......... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>> sub GTTCAGCAATCGTAATCACCTGGCATTGCCTTCTTGAAATCGTTCATAAAACATCCGCAA hal GTTAA...............................AACTCGTTTGTAAAATTTCAAAAA ste ......................................ACCGTGCATAAA........AA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAATTTGTAAAGAACTTATTGTGCTTCCAACTTTTTTTCTATATTTTATGATAATATATA hal AA.......................TCAATCCCTGTATGAACAAATTATGTTAAAATGAT ste CAATTAGGAATGATTTTA............................TATGGTAGAATAAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAATTAGGGCACAATGTGGATATTTACTGTGAAACAGATTTTCAAGGAGGATATAAATAG hal GAATTAGG.................................................... ste CAATTAGG....................GTCAAACAAATTCTCGATTACCATAAA..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...