Similar regions between promoters of metK

sub TCCCGAGCTGGCGGAGGGACAGGCCCTATGAAGCCC-AGCAACCGGTTTCTCTGTTATTT hal TCCAGAGTTGGTGGAGGGACAGGCCCGAAGAAACCCCAGCAACCAACACCT--------- ste TCCCGAGCCGGTGGAGGGACAGGCCCGATGAAGCCC-AGCACCCGTCACAACTGT----- -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub ATTATGTTCAACTGAGTGAGACAACCAAGGTGCTAACCTGTTGCAAGGTTGTATGATTCC hal -----GTTAAACAAAG-GTGAAAA----GGTGCTAACCTG---CAAGGC-----GTTGCC ste ---------ACATGTGTGAAAT------GGTGCTAACCTGTGGCAAGGCGC----AGTCC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TTGAGCGATAAGAGT-GAAAGGCACAAAGAC------CAAACCCTTTCCTCG------AT hal TTGAAAGATAAGAGGCGAAAGGTATGTTAAT------TAACCCTTTTCCTCATA----AT ste TTGAACGATAAGAGT-GAAAGGAAGCAATACGATTGCCATGACCTTTCCTCAGCCGTTAC -180 -170 -160 -150 -140 sub GGAAAAGGTTTTTT-TATTTCATAAATATGCCAATTAACATTCTCTAATATAACTGTACA hal GGAAAAGGGTTTT.............TATGTTAATTAAC..................... ste AGGAAAGGTTTTTTATATTGC....................................... -130 -120 -110 -100 -90 -80 sub TTGTATAAGAGGGAGCGAGTTCCGTATCATATATACAAGGTCTTTCGGGAGGCCTTGTGC hal ..........GAGAATGAGTGCCGTATCATGTTT.......................... ste ..GGAAAAAGGGAAATGAGTTCCGTGTC................................ -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub AGGAGGAAGCAAATC hal ............... ste AGGAGGAAACAAACC -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...