Similar regions between promoters of mfd

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGGCTTTGCATTATTATTGTCGTCATTGCGGAGTGAAAGTAGGCAGTCTCGAATCTTCA hal ............................................................ ste ..........................TTGCGGTGCAAAAGTCGGAACGATTGAGCAAATG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGGTATCGACAGACTCACTTGGATTTCAGCACTTAACAAATGAGGAAAGAAACGATATG hal ...............TCAGTAGGATTT......TTTAAAAAAGAGGAA........TAGG ste CCGATATACAGCGAGAAACTGGGATTCCACCACTTAACGGAAGAGGAACGCCTCGAGATG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTTCTTATAAAGAAAATGGAGATGTCCATGTTTTGACGATATGTGAAGACTGCCAAGAG hal ATTTTTAAAAAAGAGGAAGAGGATTTTCA............................... ste ATTTCGTATGAACCGAACGGTGACATTCATGTGAAAACGATTTGCGAAGACTGTCAAGAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCGCTTGACCGAAATCCGCATTACCACGAATATCACACATTTATTCAATAAAAA--GCTT hal ...................................................AAC--GCTT ste GCGTTGGCGCGAAACCCGGAATGGCATCAATACGAAAAATTCATCCATTAAGGGCGGCTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGGTGTAGACACTAGACCAAAGCGTTTTTCTGTTCTCGCAGGAAACAGAGAGGAGGGGCC hal TGGTTT------TAGACCAAAGCATTTTTCTGTT.......................... ste TGG---------GCGACCAAAGCGTTTTTGCGTTTGCGAAAGAA...GAGAGGAGGG... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AT hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...