Similar regions between promoters of miaA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTCAGGACCGGCGATTCCCTTAGCAG--ATGGCACACATTATCATGAAATCGAAGAAACG hal .......CAGACGATTGCTTCAGCAGGGATGGCA.......................... ste ......................................TTATGGCGAAAGGGAAGAAAGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGTATCTGGCCTATAACGAGCCGATTGAGATCCAGTACGGAGGGGTTGTGTACGATCCC hal ....ATCCGATGTTTGAGCAGACGATTGC--TTCAGCAGGGATGG............... ste CGATTTTTCGCGT........................................CGCTCTC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGAGATGACAGAAGAAAAACGCATCGTCATACCCTG--AAAGGAAAGACAAGGGAAATTG hal .......AAAGTAAAAAGTTTCATCTTGATAGGTTTGTAAATGGTAGAAAAGGGAGA.TA ste GAAAATGGCGGACGA....................G--AAAGGGAAGA-AAGGCGATTTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCGGCAATGAGCCGCTCGGCAGGTAGAAGGATGTTTACCGATGCAAAAAAAGGGCAAAAT hal TCGCCGATGCGTTGCG-GGTAGCAAGAAGG...TATATCGAAAAGTAAAAAGTTTCATCT ste TCG.........................................AGAGAAATGGTTCCAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGATAGGTGGTTGTCCATGTTGAATGCTATAATGGGGGAGATTTATAAAAGAGAGTGATA hal TGATAGGT--TTGTAAATGGT....................................... ste GCACAGCTGTTTTT--ATGTATAATGAT...ATGGCGAAAACGTATGAGAGAAATGGTTC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CATA hal .... ste CAT. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...