Similar regions between promoters of mmgB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATCGCGCTCGGCCACCCGATCGGCGCGAGCGGTGCGAGAATTCTCATGACGCTTGTTTA hal ..TTGCGTTAGGTCATCCGATTGGTGCAAGTGGTGCACGCATCATCCTTACACTTGCCTA ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGAATTAAAGCGACGGGGAGGGGGTCTGGGCGTTGCCGCTATTTGCAGCGGGGCAGCACA hal CGAATTGCGCCGTCGAGGCGGGGGACTAGGCATTGCAGCGATCTGCAGTGGCGGAGGTCA ste ......AAAGCGGACGATAGGGGG.......GTTGCCGTTGGCTGCTG-GCGGCAG.... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGAGACGCCGTCTTAGTGCAGGTTCATTAAAACATGATGAAAAAGGGGATTTGAA--TG hal AGGGGATGCTGTACTTATTCGCGTACCGTAAATGA--ATAAGAGAGGAGA.......... ste .........................................ATAGGGGGAACAGAAGATG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GAAATCAAACAAATCATGGTAGCTGGCGCAGGTCAGATGGGGAGCGGAATTGCTCAAACA hal .......................TGGCGGAGGTCA-AGGGGATGCTGTACT......... ste GATGTGAAAACAATCATGGTCGTCGGCGCCGGACAGATGGGGTCAGGAATCGCTCAAGTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]] ]]] sub GCCGCCGACGC-GGCTTTTATGTGCGGATGTATGATGTGAATCCAGAGGCCGCGGAGGCA hal GCCGTCGAGGC-GG..................................GCCGTCGAGGCG ste TGCGCCGTCGCCGGCTATCAAGTGTTTTTGTACGA......................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGA hal GG. ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...