Similar regions between promoters of mraY

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTATTGCAAACCGCGAGCAGGCGATCTTTTTCGCAATTGCCAATGCCAAAAAAGGCGACG hal ............................................................ ste ............GGGAGGCGCAGTTTTTCTTCGAGCTTCCCGAAGACA....AGGCGCAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGTCCTCATTGCCGGAAAAGGACATGAAACCTATCAGCAGATCGGAAATGAAACTTTCG hal .......CATTCGTGAAGAAGGACCAAAATCACATCA.....................CG ste TTTTTCT.ACTGGCGGAATTGGAGAAG................................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> sub ATTTTGATGATGCTGAAGTAGCGGCGAGAGCCATTG-TTGAACTCAATA-AGAATAAGAC hal TTTTTACGCAGGCTTAAGTTTGGGCAA-AGC-ATTC-GTGAA..............AGAT ste ....................GCGGC-AGAGGCATTGCTTGAGCGGTATTTAGAGCAAGGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>> > sub GAATTCATA-GGAAAGAGATGTTACTGAATAATGGAGCTTGAAAAAGATTTTTCATATGG hal AAATTGAAACGGGAGGAGGGATAACCAAATGATG....................AGAAGG ste G........................................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAAAAAATCATGAATATGATAACTACGTATGTCGTTTGAAAGAAACAGGAGGAGAAAAGG hal ACCAAAATCA...............CGATTGTAGATAAATTGAAACGGGAGGAG...... ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ACA hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...