Similar regions between promoters of mtrA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGCACGTAAAGGACGCAATCCTCAAACAGGTGAAGAAATCGAAATTCCAGCAAGCAAAG hal .........ATGGACTCATACCGTCAGTTGATGTGGAAATAGAA..........GCAAA- ste CCGCCCGGAAAGGACGCAACCCGCAAACGGGCGAAGAAATGGAAATTCCGGCAAGCAAAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TACCTGCTTTCAAACCAGGTAAAGCGCTTAAAGACGCAGTTGCCGGAAAATAATTGTGAA hal -ACTTTCACTCATGCCAGAAAATGCAC.............TGCCAGAAAAT...TGTGGA ste TTCCTGCATTCAAACCGGGCAAAGCATTGAAAGATGCCGT.................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]]]]]] sub TATAGATCGTGTATGCATCTAGCTTACATACACTTTATTTCTTCACAGAAAAGCCCCTTT hal AATAGA.......................AAACTTTCACTCATGCCAGAAAATGCACGCT ste ....................AGCCTACATA.............................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]] sub CTAAGGGGCTTTTCATATTTCAAGAGCATGGGCTTCCTGA-CAGGGCATTCACTTTGCTT hal ACAAG.......TCATCCTCTAAACGAAAGAGCTCCCTGCGCAAGGGGGTTCTTTTGCTT ste .....................AAGGGCAGGTGATCC---A-CCGGCCCTTCTTTTTTGTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTAGCGGGGCATATGTGCTAGAATCGAAATTAAATGTA--TTCATTGGTGGAGGACATAG hal TTCCTCGTCTAATTGTGCTAAAAT.................TCAGTTGATGTGGAAATAG ste TTTTTTGGCTCCCTATGCTAGAATCGGA-TTACATGCAGCTTTTATGATGCAGGA..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAC hal AA. ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...