Similar regions between promoters of murF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTTTAAAGCGATCGACGGTTCAGGACTCGTCAGAGCGGACTTTTTCCTGACAGCTGACGG hal .TTTAAAGCGATTGA............................................. ste GTTTCAGGCGCTGGATTTGTCTGGACTTGCGCGCGTCGATTTTTTCCTCGCCGAAGATGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGAAGTTCTGATCAATGAAGTCAACACAATGCCTGGCTTTACACCTTTCAGCATGTTCCC hal ......TCTTATGATTGAAGAC............GACATGAAACGTATCAGCA-GTTCC. ste CGCTGTTTATATCAACGAAGTGAACACGATGCCAGGCTTTACGCCATACAGCATGTTCCC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTTGCTCTGGAAAGAAGCCGGAGTGGAATATGCTGACCTGATTGAACAGCTTGTGGAGCT hal .........GAAAGAAGACG..............................TTATCGTGAT ste GCTTCTTTGGCAGCACAGCGGTGTGCCGTACCCGGAGCTGATTGAACGGCTTATCGCGCT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCAAAAGAACGCCACGCTGAAAAACAATTGATTAAGCATACATTCTAATGAAGAAGGAC hal TGCAGGAAAAGGACATG......AACAAGCGATTAAGGA..................... ste CGCATTGGAACGACATCAAGAAAAGCAGACGATCACGTACACGTTCAAAAAAGAAAAGA. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACTGCCGGTAAAAGGGCAGTGTTTTTTCCCGTATATACAAAAGAAAGAGAGGGACCTTAC hal ............................................................ ste .........AAGATGGCGCTGTTTAT..........AAAAAAGAAA-AGAGG........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...