Similar regions between promoters of mutS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTGCAGGCAGAAAGAGAATTTTTGGCGGAAGTGGTAGGGGAAACAAAGGTAGTTGTTGAG hal ............................................................ ste .........GAGCGGGAGTTTGTCGCCGAAGTGATCGGCGAAACGAAGGTGTGCGTTGCC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> sub GTCAATCCTGACTGGGAAGAGGATGACGAGGAAGATTGGGAAGA---TGAGCTTGATGAA hal ..............GGAAGATGAGTTCGAGGA......................GAAGAT ste ATCAATCCGGAAGGCTGCGGCAAGGACGACGATTTTTGCGACGAGGATGACCTTGATGAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]] sub GAGCTTGAAGACATCAACCCGGAGTTTTTAGTGGGAGATCCTGAAGAATAAAAAAGGGAC hal GAGTTCGAGGATCTCGATCCAAACTTCTTACAAGGGGAGCTAGAAGAATAAA........ ste GAATTAGAAGATTTAAGCCCAGATTTGCTGCTTGGCGAA---GAAGAATAAAACTAGGA. -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TAGGGGAGACAGTACCCCCAAGTCTCTTTTTTATATTGATATATCATTCTT--TTATCAC hal ............................................................ ste .....................................GAAATTTCTTTCCTAGTTTTTTC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTTTGTTTATGTTATAATGAAGGTTGGAAAATAGAAACGTTGATACATAGTGAGGGATT hal ..TTTCCTTATGATATAATGGGAGCGAACAAAAAGGGACGGTGA................ ste TTTTGCCGCTTGTTATAAT......................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAACA hal ..... ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...