Similar regions between promoters of narQ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCAGCTATTGTGCTGTTTACGGTTCTGAAAAAGAATCAGCATAATCAAACATAGAGTCC hal ..........GAGCTTTTTTAGTTGATGAATAGG.......................... ste ....GTTACTGTTCGTGGTATGCTTATGATATAG--TTAGCACGATGAAA.......... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TTTATACAGAGGTGTCTCAGCGTGTCGACAAACCCCGCGTTCGTTGTCAATGCACATTGG hal ........................................TCCTTCTCGA-GCAAAATGT ste ....................................GCGTTGGTT-TCGCTGCAGA.... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGCTCACGTGTTATAAAAGGAACGGCGGCTAAATGCTTAGGCGTCCTGCCTAAACACCGC hal TGCAAAATTGTGAATAAA.......................................... ste .............TAGAAGCCTTGCCGGCTAAACGGTTTTGCCGCTTGGC.......... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CGTCATCACATCCTGTAAAAGCCCTTTATATAGAGGGCTCTTTTTGTGTCTCAGAATTC- hal ..............................................TGTTGCAAAATTGT ste ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GACAAAATCCGAGGAGTGTGAAAAAATATAAAGGCAGGAACATTGCGGAGGGGAAGAGAC hal GAATAAATCCG...ATTGTGAATAAAT................................. ste ................TGTGAACAGAAACAA.GGCAGGCAGGTTTCGGA........... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...