Similar regions between promoters of ndk

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAACGCAGGAACAGCTTGAACCAATCATTGAAGAAATCAAAAAAACAGATGCAATTGAAG hal ...............TTGCTACAATCATGGAGGAA....AAAAAAGCCATGCGAATG... ste CAACGGCGGAAAACAATGATACTATGATGG.....ATTAAACAGACGGACGCCATCGAAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATCTATGGCAGTAAGCGAAATGTATCTGCAGAAAGCTTTTCAGAAATTAAACACGCTTC hal ............TCAGCGATCTTTATTTGAAAAAAGCCATGCGAATGCTTGATCATCTAC ste GATCGTATGCGCTAAGCGATCGCTATTTGGAAAAGGCGCTCCGCCTGCTTGGCGAGCTGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTCGAGGGCGCGCACGCTCGTCTCTTGCA-GCCATCGCAAAATATATCGGTAAAAGAAAA hal C-CGATGATGAGCCGAAACAATTTTTACAAGAAATCGCCAATTATATTGGCAGACGAAAA ste CGGCCAACGAAGCGCGCACGCTGCTTCAT-GATCTCGCCCTCTACATTGGGAAAAGAGAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>> sub TTTTAATTTTTGTAGATATTAAGAAATTTCTCCGCCCCGGATTGATTAATTATCAGAAAG hal TTTTAA...................................................... ste TATTA.......TCGCTATTTGGAAAAGGCGCTCCGCCTGCTTG..........AAAACA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATGTTACGATTTCGGTGTGCAGTGTGAAAGCCTATACATACATAATGATGGGGTGGAGAA hal .........................GAATGACCATACATAAAAGAAAAGGTGAGGGA... ste ATGATACTATGATGGGTGGGAATCCGTTTCCCAGTACATACG-ACAGTAGAGGTGGAGA. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...