Similar regions between promoters of opuCA

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CAGCATGTTCAATGATGTCGAGAGCGGTTTTTTTCACAGCTGATCATCCCTTCAAATGGC hal .....................................AGCTGATCTTC............ ste CAACATTTTGACCGATG.....................GCCGATCATCC........... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AATTGATGGTGTCAATATATCATATTTCTTCCTGGTGTTGAAAATAG-CTGAATGCAGAG hal ............................................................ ste .............................TCCGGGTCTTGAGAAGAAACTGAA....... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GAAGTGGGAGGTATCCGGAGTAATTGTAAGAACACCCTTTCCGTCTCGGTCATAACAATA hal ....................TAAATATAAGGATTCCGTTGCTG.......CAAAAAAAGA ste ...........................................TCCGGGTCTTGAGAAGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AATAATCTATAAATAACATATAATTTCAACACATTGTAAACTTTTTATTTTACAAAGTTC hal AAGAAGAAGTAAAT.............................................. ste AA.........AAAAAAATATGATTTGGTCGTATTGAAA..................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAACTATAATAAGGATTATACTTTTCAGAAAATTTAAAGGAAACCTGCGGAGGTGCACGG hal ...CTAAAATGACGATTAAAGTTT---GAAAATTT......................... ste .............................AACTTGGAAGGAAAACAGCCGCG........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...