Similar regions between promoters of panB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAAACGAACGAAGGCATTAAAAAAATCTATTCTGCCGATATCGAATTGGGCTAATGTGT hal ..........GAAGGGATTAATAA.....................ATTCGGTTGAAG-GC ste .......................ACATCCATTCTGCCGATATTCAGTT---CTAATTTGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TGGTACAAGCCCGTTGA---TTTTGGTATACTTCCATT---------GGGCAGTATCGCC hal TGGTACCAGCC................................................. ste CACTAGAAAAATTGTAACAATTTTGTTAAAATACAAAGCGAGGAAAAGGGCAGTATCTTT -240 -230 -220 -210 -200 sub TGC-----GAACTGCACCTATTATTAAAATAG--ATAGACATTGCAGCAG-TCTGCCTTG hal ....................TTATTCAAATGG--AT........................ ste CGCAAGAAGAACTGCACCGAGGCCGACAGCACGAATAGGTGAAGGAAATGATCTGCCTTG -190 -180 -170 -160 -150 ]] sub ATCCAAAA---AAGGACTGGGACAGAGGGATGAA--ACTCGCCGAACTTTAGAAAGTGAA hal ......AA---ATGGATTTTTAGA-AGGGATTAATAATTCCACAAAGGTACTAAAGCGA- ste ATCCTTTTTTGAAGGACTAGGACAGAGGGATGAA..................AAAGGGCA -140 -130 -120 -110 -100 -90 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GAATCCTTCTCGTTGTAACGGAAGGTTTTTTGGCTTGC-AGAAGAAAACGGCAGATCATC hal -AATGCATTTGGTTTTA---GAAGCTATGAACGCTTTCGAGCAAAAA............. ste GTATCTTTCGC.....AAGGGCAGTATCTTTCGCAAGA-AGAA......GGCGGTTCATC -80 -70 -60 -50 -40 -30 sub TCCTCTAAACATGAGGAGGAGAAAAC hal .CCTGAAAACATGAGGAGG....... ste TCCTCTGCAGTCAAAGAGGAGGGAAC -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...