Similar regions between promoters of pckA

sub AGGTTAGCACCTTGGTTGTCTCACTCAGTTGAACATAATAAATAACAGAGAAACCGGTTG hal ..................................ATACTAAATAAAA............. ste ..GTTAGCACCAT.........................................CGGGTG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub CTGGGCTTCATAGGGCCTGTCCCTCCGCCAGCTCGGGATAAGAGTATCCGCT---CAATG hal .....................................ATAATAGTATAGACTATTCATTT ste CTGGGCTTCATCGGGCCTGTCCCTCCACCGGCTCGGGATAAGGGTATCCGTT---CAATG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AAATATCTTATCGTAAAAGGGTTTGCAATGTCAA-TATGA---TTCAGAAGAAAT----- hal AAATGTGTTATACTAAA.....TTGCAATGTCGA-GA....................... ste ACTTATCTTATCGCAATGGAATCGGCAAAGTCAACTATCAAAATTCATTTTTTATCATTT -180 -170 -160 -150 -140 sub --AGGCACCTATATTG-------AGGGAAA-----ACAATGG---AAATGCACACACAAA hal ............................................................ ste CCAGCCGCGAAAATTCTTTCCTCAAGGAAATCGACACATTGGGCAAAATAAAGTTTGAAA -130 -120 -110 -100 -90 sub AAACAATAAA--TAGTATAGACTATTTGAAAATATATGTTATACTAATTCACAATTAGCA hal ........AA--TAGTATAGACTATTCATTTAAATGTGTTATACTAAATAAAAATCA... ste AACCCACACAATTAGTATGGACTATTAATAAAAATGTGTTATACTATTT.AAAGTTTGAA -80 -70 -60 -50 -40 sub AAACACAAAAAACGATAAAGGAAGGTTTCAT hal ............................... ste AAACCCACACAATTAGTATGGA......... -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...