Similar regions between promoters of pcp

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATCCGGTTCAGCCCCGATCAGCTTTGCAAACTCGTTTCTCGCAAACTCTGTTTTTTCAAT hal ............................................................ ste ...............GATCAGCTTGG.................................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CGCTTCTTTCCAGTTCGTCCCTTTATACAGCAGGCTATCATAATAATCCTGGATCGCCCT hal ................................GTCTATCATAAGA........TCGATCG ste .......................................ATAAAAATCATGGATCGCCAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TGATACAGGCTCTGCCAATGCGCTCTGAGAACAGCTGGCAAGCATCGTATGCGTCTGCAA hal TGATGCTGGCCC....AATTCCTTATGGGAGCAGC......................... ste GTATA..................................AATCATGTCATTCGTGTGCAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GGTTGGGAATAACTGGCGATACTGCTCCGGCAAATGCTCCATTATGATTCACTCCTTTAC hal .................................................CACTCATTCAC ste G........................TCCGGCTACTGCGGCACCTTGAT............ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATTATTTTGATGAAAAACCCATAAATAAACAATAGAATAAAAGAAAAAGGAGATGGGAGT hal GATATTCAGTTTCAAGA......AATATTCGAAGGAAGAAATGAAGAAAGGG........ ste ....................AAAAATAGGCAGTAAAAAAGAA.................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...