Similar regions between promoters of pdhC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAACAAGCCGGTATTGCTGCAAACGTAGTAGCAGAAATTAATGACCGTGCGATCCTGAGC hal AAACAAGCTGGGATTGGTGCGCATGTAGCTTCAGAAATCCAAGAACGTGCCATCCTTCAT ste ...CAAGCCGGCATCGCCGCCAACGTCGTTGCTGAAATTAACGAGCGCGCGATTTTAAGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGGAAGCACCTGTACTTCGCGTTGCAGCGCCAGATACAGTATTTCCTTTCTCTCAAGCG hal TTGGAAGCACCGATCATGCGTGTTTCTGCGCCAGATACGGTTTATCCGTTTGCAGCAGCG ste CTTGAGGCGCCTGTATTGCGCGTCGCCGCGCCGGATACCGTCTATCCGTTCGCTCAAGCA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGAGCGTATGGCTTCCAAACCATAAAGACGTTCTTGAAACAGCAAGAAAAGTGCTTGAA hal GAAGATGTATGGCTTCCTGATTTCAAAGATATTGTTGAAAAAGCAAAAGCAGTCATTGAA ste GAATCGGTGTGGCTGCCGAACTTTAAAGACGTGATCGAGACGGCGAAAAAAGTGATCAAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>> sub TTTTAATCAA---ACTGCATAATCGAGAGGGAAGATGAACGTTTTCCCTCTATTATATAT hal TTTTAATTCAGATACGGTCAAGGAAAGAAGGGTGACTACGGTCTTCCTTCTCT....... ste TTCTAAT.........GCAGAATCGGTGTGGCTGCCGAACTTT................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTGTTTTCAATGCTTACGATGTAAACTTTAAAATTGCTTAATCAAAC--TAGGAGGTCGA hal CTGATTTCAAAGATATTGTTGAAAA................................... ste .......................AACTTTAAA..........CAAACGATAGGAGGTCGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAACT hal ..... ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...