Similar regions between promoters of pgi

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCGATAAACTGTCTGCGTTCTGGACAAGCCTCGGTGCACCTTCTCGTCTTGCTGATTAC hal ...............GCCTTTTGGACCGAACTTGGTGCGCCAAACCGTCTAGCCGACTAT ste ...GATAAGCTGTCT............................................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATATTGGAGAAGAAAAGCTTGAGCTGATTGCTGATATCGCAGCCAAGGAAATGGAACAC hal GACATCGATGACAGTCAAGTGGAGCGGATGGCTGAAATTGCGACT---------GAACAA ste .....TTGAGGCGAGCAGCCTGAGC...................CAAGGAAATCGG-CGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGCGGCTTCGGCAACTTCCAAAAACTGAACAAAGATGACGTGCTTGCCATCCTTCGCGCG hal GGAGAACTAGGCAATTTTAAATTGTTAAAGAAACAAGATGTGGCGAACATTTTGACGGCG ste GGCG...........TTCCAAAAA....AAAAAGGTGGGCTGCTTGATTTCCCTTGTTTA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TCTCTATAAACCCAAAGGGCGGAATCCAGTCATTCCGCCCTTTCTTCTTGACTTGATTTC hal GCCCTTTAAGCCAAAA............................................ ste TTCCGCTAAAGTGAAAGAAGGCAAT..........................CTTGATTTC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACAGATAAGTTCATATAAAGTGAAAGATGAAACATTATACCGTTATGGAGGGACAGCAGC hal ..............ATAAAGTGAA-GAAGAAGAATTAGA..................... ste CCTTGTTTATTCCGCTAAAGTGAAAGAAG...........CGTTACGCAAGGAAATCGGC -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...