Similar regions between promoters of pgsA

sub AAGGCATCAGACAGCTCCTGGATTTGAGTGCGCGATGAAGTGGCAGCTCTTTAAAAGAAG hal ..................TGAAGGTGAGCGGGCAAAGAAG.................... ste ........................................................GAAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GAACGCTGAAAAAAGACGAAACCTATAAAAAAGACATAACTGATCAGAAACAAGTTGATA hal ..........AAAAGACGATGGATTTTGGAAAGA.......................... ste AAATGATGGAACAGGGCG.......................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TCCGCACCGGATATGCACCTAATCTGAAAATAAAAATCAACGGTAAGGTTCTTTCATATG hal ........................................CCGTACAGTTTGTTAATATG ste ...........................ACATGAAGGTAAACGGCCAGCCGTTTGCTTATC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AACTCGATCCGAAAAAAGTGATGGCACAAA-CCATAAAGATTGTAAATAAAAAGGAAGAA hal .............AAAAGTGAAAGCGCAAATCCAAAATGAT................... ste CGTTTGCCCCGAAAGAGG..........................AAGTATACAATACGAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAGTCATCTTAATTACCAGATGACTTTTCTTCACGTCCGAGTATGAAATTGGAGGGGCTT hal ............................................................ ste AGGCCATACGTTTTACC.................GTCGAAGTATACAATACGAAAGGC.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...