Similar regions between promoters of phoP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCATTGAACTTGAACTGACAGACTATGAAAGAGCGCAGCTGAATAAATCAGTTGAATCTG hal TTATTGAGCTTGATCTAACCGATGAAGAGAAAGCGACCTTTGCTAAGTCCATTGAATCTG ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TCAAAAATGTCATGAAAGTATTATCCTAATAAAAAGAGAGAAAGGCTTGCTTAATACAGC hal TTCGCAACGTCATGTCGGCACTACCAAAAGAATAATAG...................... ste ...................ATTGTGGTATCATAAAGGCAGAAACCATTG..........C -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]]]]]]]]]]] sub CTTTCTCTTTTTACTATAAATGAAAGCGCTATCATAAACGTCTTTATTTCTTTTAAAAAT hal ............................................TTTTTCTAGTATAAAA ste TTTTTTCTTTTT.......................AAACGCCCTTTTTTCTTTT...... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GATGTAAAAGGCGAATTGTCGGAATGTCCTGCTTTCGCTAAAATAAAATCATGAAACATG hal GATAT....................................................... ste ...............TTGTCCGAAT.......TTGTGGTATCATAAAGGCAGAAACCAT. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTAAGATGACATAAAATAGAGAAATAGGATGTCGGGGAATTATAATACTGGAGGCACAGC hal ................TAGATAGAGGGGATTTGGGGAAA..................... ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...