Similar regions between promoters of pnbA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGCGCGTACATTTAGTGCAAGCCGTACAAGCCGGGATGGAAAAGGAAGAATTGTTCACT hal ............................................................ ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTACGAACAGACTCAAGAAAGAACAGCCTGAAACTGCCTCTTACCGCAACCGCAAACTG hal ...............AATAAAGTACATCCTG............................. ste ...................................................CGCAAAACG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGGAATCCAATATAGAAGAATGGAAAGCGCTGATGGCGGAGGCAAGAGAAATCGGCTTG hal ............................................................ ste ATGGA.......................CTCTTTTGGACGCGGTATGAGAA......... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTGTCCATGAAGTCAAATCCTTTTTAAAAACAAAGGGAAGATGATGATCGGTTAAAGGG hal .....................TATTTATAAACATTGGGGAAA.................. ste ....................................................TTGAAGCT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTAACGTTCGCATCTATAGGGGAAATCTGTTTATAATGGGGGAAAAAGGGAGAGAACACA hal .....................GAAATCCGTTTA-AATGTGTGAAAA.............. ste TTACCATTTGCAGCTTT...........GTTTATAAT....................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...