Similar regions between promoters of polC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAGTGCTCTATGATGACCGTGCTGAGCGTGCCGGCGTAAAATTCGCTGATTCAGATTTA hal GAAGTGAT---TGAGGTCCATGCAGA......................GACGCTGATTTA ste ......................CCGAACGGGCCGGAGTGAAGTTTGCCGACAGCGATTTG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCGGCCTTCCAATCCGCATCACTGTCGGAAAACGAGCTGACGAAGGAATCGTCGAAGTG hal ATTGGCTTACCGCTCCGTGTCGCCGTCGGAAAACGGGCAGATGAAGGCTATGTGGAAGTG ste ATCGGCATTCCGCTCCGCGTCACCGTCGGCAAGCGAGCGGGCGAAGGCGTTGTGGAAGTA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> sub AAAATTCGTCAAACTGGTGAGTCAACTGAGATTTCAGTAGACGAATTATCTGCGT-TTAT hal AAAGTCCGCAAAACAGGTGAAGTGATTGAGGTCCATGCAGATGA.TTGCCTGCTTCTTGT ste AAAGTGCGGAAAACAGGCGAGAC..................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>> >>>>> sub CAGCAAGC-AGTAATCACCATAACGATTTATCAAAAAACATGTTAAAATAGAAATAATAG hal AAGGAAGCGAAGAATAAACAGAGATATCTAGCTATTAAC..................... ste .................................AGAATGATGTTGAGAGGGGAACAAACG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAGGTACCTCATTGCCTGAGGTACCTTCACTTATGA-TGTTTTTAGGGAGGGATACTGTC hal ATGGTACCTCTCATCTGGAGGTACCTTCATTTTTGCCTGCTTCTTGTAAGGAA....... ste GACGT...........................ATGA-TGTTGAGAGGGAAGAATTCTGTC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTA hal ... ste TT. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...