Similar regions between promoters of proB

sub GACAAGTGTCTTTTTTCTTTGCATAATATAAAAAAATCATTGAGCGTTGAAGAGGATTAG hal ..........TTTATAATAAGCACAAT-TAAAAATTGCAG---GCAATGAGAGGGATTAG ste GAAAAGCGTTTTTTAT.....................................GGATTAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TAAGCAGACCTTTCTGT-GACAGAGAGCAAAATGAACCG-CTGAAACATT--TTGCCGCA hal TAAGCATCCATTCATGCAGTCAGAGAGCGGGACCCACAGGCTGAAAGGACCGTTGCCTC- ste TAAACCGAGGGAAC-GC-GCCAGAGAGTGGAACCCACAGGCTGGAAGGTT--CCTC-GCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGAAACCTGCCGAACCTGCCTTGGA-GTCCTAGGGGGAAAACCTAGGCGCATAACCTGGC hal TGAATG-TGCTGAACCTACCCTTGA-G-CTACCAGTGAAAAGCTGGACGTGT---CTCGC ste GGAAGCCGGTTGAACCTGCCCTAGACGGCCGCTTATGCAAACATAAGC-CGCACGCCTGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GTTACAGGAGAGCGGAGCGTGCACAAGCGCGTTCAATCAAGGTGGTACCACGGAAACCCA hal GTTAT--GAGAGTAGAGTGGGCAATTATGCCAACAA--AAGGTGGTACCGCGGATATCCA ste GTTACAGGCTAGAGGGGGCGCTTTGTGCGC---CAAAAAAGGTGGTACCGCGGAACGCTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub T--TTCGTCCTTATG--AATCAGGATGAAATGGGTTTTTTTATTGTAGAAGAGCCGCGGA hal ACCTCCGTCCTTTT-----TTAGGGACGGAGGTTTTTTGTGATCGAATGAAAACTGGGG. ste T--TCCGTCCTTTTGCAAAAAAGGAGGAAAAGCGTTTTTT.................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGAGAATAA hal ......... ste ......... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...