Similar regions between promoters of ptsH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTACGTCTTTCGTATCAGAAGGAGACCGCGTTGAGCCTGGACAAAAACTTCTTGAAGTTG hal ............................................................ ste .................GAAGGCGACGAAGTGAAAAAAGGGCAGCCGATTTTGCGCGTCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCTGGATGCAGTCAAACCGAATGTACCATCTCTCATGACACCGATTGTATTTACAAACC hal ....GGATGAAGTGAAACTGGA....................................CC ste ACCTTGATTATGTAAAACAGAACGCGCCATCGATCGTCACGCCGGTGATTTTCACGAATC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGCTG-AAGGAGAAACAGTCAGCATTAA--AGCAAGCGGTTCAGTCAACAGAGAACAAG hal TTACAGCAAAGAGAAAACGGGTACATAAACAAGGAAGGGATGAAGTGAA....GATCAGG ste TCAAAG-CCGGCGAAACGGTTCACGTCAACAAGCAAG--GCCCGGTTGCTCGAGGAGAAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGATATTGTGAAGATTGAAAAATAAGGGTGTTAGTACGCCGTGCTTGTCAGATGACAAG hal CATAAGTAGGGAAGTGTATATGAAAAAGGTGT............................ ste ACGCTGTTGTGACGAT............................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TACGGTTGTATGATATAATATTGTGAAGTAATAAAGCTTTAAGTTAAAAGGAGAATGATA hal ..............................AAAAATATTTAAGGAAAGAGG......... ste ............ATTTGATATGATGGCAAAGAAAAAATTGAAG--AAAAGGGGAATGATG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAA hal ... ste AA. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...