Similar regions between promoters of purM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTCGGAGAAATCCGTCAGGAAATCGGAGCCGATACCCTCTCATTTTTGAGTGTGGAAGG hal ..TTGAAGAGATGCGCAAGCAAATGGGTGCAGACTCGTTATCCTTCTTAAGCTTAGAAGG ste .......GAGATTCGGCGCTTGATTGGCGCTGATTCCCTCGCCTTTATCAGCCAGGAAGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTGCTGAAAGGCATCGGCAGAAAATACGATGACTCGAATTGCGGACAGTGTCTCGCTTG hal TCTTGTTAAAGGGGTTGGCCGTTCGAATGAAGTGTCTTCATGCGGACAATGTTTAGCGTG ste GATGCTTGAGGCCATCGGGCGTCCGGACGTCTCGCCGCAGCGCGGGCAATGTTTGGCGTG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTTTACAGGAAAATATCCGACTGAAATTTACCAGGATACAGTGCTTCCTCACGTAAAAGA hal CTTTACCGGACAATACCCGACAGAAATTTATCCTGATACACTTCATCCACACGACAA... ste TTTCACTGGCCAATATCCGAC.................................AAAAGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGCAGTATTAACCAAATAAAACTTGAAAAATGACATAAAGGCAGCGCAGTTCGGCTGCCT hal .........................AAAGAAGAGTTAATTGCAGC............... ste AGGAGT.........................GAGAGAAACGCTGCGCA............ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTCTCTTTCTGCCCTCGTTCGGGGAGATATTTTGAAAAGCGCCTTAAAGGAGTGAATAGG hal ..............................TTAGAAGGTCTTGTTAAAGGGGT....... ste ................................TGATGGGCGGCGAAAAGGAG........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...