Similar regions between promoters of pyrB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCATCGGTGTAGGAGGCGCTTTTATCCAAGTGTCTCAGGGCGGATTCCAAGTGTCAGGAA hal ............................................................ ste ......................................GACAGCTTCCAAATTACCGGGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGCGCTTGCCGCAATTGTCGGTGTCATCTTAAACCTGATTCTTCCGCAGGCGAAGGAAG hal ....................................................GAACGAAG ste TGGCGCTCTCGGCCATTGTCGGCGTCCTCCTCAACTTGATTTTGCCGGGGCGTCCACAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>> sub AGCAGGCAGACACATCTGAAC-AACATCATATTTAAAACCTTTTAATGAAAGTCCAGAGA hal AGCATG.........CGGAACGAAGAGCATGTTTGAAA.CCTTTAATGAA-GGACAGAGA ste CCGCGGAAAACCTATTTGAAG-AAAACCAGA......ACCTTTTAATTAA-GTCCCGCGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GGCTTGGAAGG-GTTA-----TGAAGAGAAGGA-AGCTTCAATGCT-GCCCTCTATTTAA hal GCCTTCAAAGGCGTGACTTGTTTGAGAGAGGCA-ATCAGTAAAGCGAGGCCTTTCTCTAC ste GGCTTAAAAAG-GTTT-----TGAAGAAAACCAGAGCGACCATGTC-GCC..CTATTTGA -120 -110 -100 -90 -80 -70 ] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CCATAC---CCCGAGTCTATCTTAGACCGGGGTTTTTTTTCAGCCTTAAGTTGAAAAGAG hal CTCTGCACGCCCGAAGCTGCACGATCGGGCGTGTTTTTTACACTCTTAAGAGAAAAAAAG ste AGAAAA---CCAGAG.............GGTGTTTTTTTTC-GCGAAAAAACGAAAAGAT -60 -50 -40 -30 -20 sub AGGGGAAAGAAC hal ATAAGAAA.... ste AGGAGAAAGCAC -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...