Similar regions between promoters of pyrP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CACCGGGAGCTGCCGATCCGAGCGGATTATATCGGGAAAAACATCCCGACATCAAAGTCT hal CATCGGGAATTGCCGATTCGCCCAGATTACGTTGGCAAAAACGTTCCGACGTCTAAGCAA ste CACAGGGAACTCCCGATCCGCGCTGATTTCGTCGGCAAAAACGTGCCGACCTCTCGTTCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAAAGGTTATGGTACAGCTTGATGAGGTAGACCAAAACGATCTCGTCGCCATTTATGAA hal GAACAAATTGTCGCCAAGCTTTCTGAAGTGGATGGCATTGATGAAGTAACGATTGAACAA ste GAACTGATCGTCGTGGAGCTTTCGGAAGTGGACGGCATCGATCAAGTCTCCATTCATGAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 @@@@@@@@@@@@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ >>>>>>>>> sub AACGAATAATAGATCACCTTTTTAAG-C--AATCCAGAGAGGTTGCAAAGAGGTGCACAA hal AAAACCTCATA-ACCACCTCTTTAAATC--AGTCCCGTGAGGCTGTTAAGAGGTACAC.. ste AA---ATAGCGAAGCACCCTTTTAAG-CGCAGTCCCGTGAGGCTGCAAA----------- -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]] sub CAAAGGCCCAAAAAGTATTCGGCAGGTCTTTGTATGCCTCTTTGCG--TAAAAAAGCAAA hal .......................................................GCAAG ste --AGGGGCGGAATCGT-TTCGGCTG-TTTCTGCAC-CCTCTTTGCGCCTTCATGGGCAAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]] sub GAGGTTTTTTTATACAGTCATTGAGTCATCCTAAAATGAAAGTCAACAATCAGGGGGAAA hal GAGGTTTTTT.................................................. ste GAGGGTGTTTT.....GTCGTGGAG-CTTTCGGAAGTGGACGGCATCGATCAAG...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TCATC hal ..... ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...