Similar regions between promoters of ribT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAATGAAGCTGCAAAAGGCATCGCGCAAGCAGCAAACACTACTGGTGTACCTGTCATCT hal ...........................AAGCAGGAAACA..................... ste .........CGGCCAAAGGCGTCTCCCACGCGGCGCTTGCAAGCGGTGTTCCGGTCATTT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGGAATTGTAACAACTGAAAACATCGAACAGGCTATCGAGCGTGCCGGCACAAAAGCGG hal .......................ATTGAGCAAGCCGTCGAGCGGGCTGGGACAAAAGCAG ste TCGGCGTGTTGACGACGGACACCATTGAACAGGCGATCGAGCGGGCCGGCACGAAAGCGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAACAAAGGTGTAGATTGTGCTGTTTCTGCCATTGAAATGGCAAATTTAAACCGCTCAT hal GAAACAAAGGCTGGGAAGCAGCTGCTGCGGCGATTGAAATGGCGAATTTAA......... ste GCAATAAAGGATGGGAAGCGGCGGTGTCGGCGATCGAAATGGCGAACGTCTTGCGGACGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>> sub TTGAATAATTTGCTGAAAA---CA------GTTT---AAAAATAT-GGCGAAAATGAT-A hal ........TTTGCGTAAAG---CA------AGTTGCCAAAAAGAG-GGAGAAAATGAT-A ste TTGCGTAATTTGCGTAAAAAGGCATGAAATGGTT---CACAATATCGGTGAGAATGTTTA -120 -110 -100 -90 -80 sub TAATGTG-AGAAAACGGATCACCTATTCGTATCCGTTAATAGCAGACTGGACATTTTGGA hal TAATGGA-AAAAAGTCAATTGGCTTTGCGTA............................. ste TAATACGTATAGAGAAAATGACAAAAACTTTTCCATTT----CGGAAAAGCGCTTGTCGA -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub TATAGAGGGGTTTTT hal ............... ste TAATGAGGGATTTTT -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...