Similar regions between promoters of rnh

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTTTGGTCTTCGTTTTCTCGAAGAACATTACCCAGAACGGCTTAAAGAGCGTTATGGCC hal .............TTTTCTCGATCAA.....................GATCGTTACAAAC ste ..........................CACTATCCCAACCGGCTTGCGGAGCGCTACGGCC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGATGAGATCCCAGAGGACATTGCCGAGCTGTTTGATGCAATAGGTGAAAAGCGGGGCT hal TAAATGAGCTTCCGGAAGACGGTGTCACATTGTTTGATGCGATCGGGAAAAAACGAGGCC ste TTGATGACATTCCGGATGACATTGTCGCCTTGTTTGACGCCATCGGAAGGCAGCGCGGCT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTCTCATGAGCGGTGGGCTCATCAACTACGATAAGACGACTGAAGTCATCATTCGCGATA hal ATTTATTGTCTGGTGGTTACATCGACTACGATAAAACAGCAGAAATGATTTTACGGGAAT ste GCTTGACGTCAGGCGGCGCTGTTGACTACGATAAAGTGGCTGACATCGTTTTGTATGACA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]]]]]]]]]]]]] sub TTCGCACTGAAAAGTTCGGCAGGCTGTCATTTGAACAGCCGACGATGTAAAGGCGCGCAG hal TACGGGCAGGGACGCTCGGAAGAATCACACTTGAAGTGCCG............CGGGAAA ste TCCGCACGGAAAAATTAGGCCGCTTAAGCTTTGAAACGCC.................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]]] sub AAATGCGGGTCTTTATTTTTTCTTGGCTGAACCGATACATACAGTA----AGGGAGAAGA hal AAACGAGGCCATTTATTGTCTGGTGGTTACATCGA......................... ste ..........................CAGAGCCGATAGTATAAGTAGAAGAGGGAGAGGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAAA hal .... ste G... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...