Similar regions between promoters of rocD

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATCGATTTCATCTAAAATACTCTGAAAAACCAATGTGAGGAATTCGCTGTCTTTGACCAC hal ............................................................ ste .....................................AGGCAAACGTTGTCCGTGA.... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TGTATGAACCTCCCTCAATTATTTTCTTAATATTGCTTCTATTTTATAAAAAAACGGAGA hal ...................TTTTTTCGTTTTATAGGTTATGATTAAGAAATAAAGAAAAA ste ................................................AAAAAAGGGGGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@ sub GGATATGCAAAAGAATTTTGCACTTGCTGAAATTTTCGCTCGAAATATCAGAATGTTTTT hal TAATTTTTCGAAGACT............................................ ste ..ATATGCAAGCGAA........................................TGTTG -180 -170 -160 -150 -140 -130 @@@@@ @@@@@ sub GCACCTTGTCCTCGAAAATTGTAGAAAACACACGAATTCTTGATTTGGCACAGAACTTGC hal .......................GAAACATCGTGGTTTATAAAGTTGGCACAGGATTTGC ste GCAACTTGTACTTCAA............................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 @@@@@@@@@@@@@ sub ATTTATATAAAGGGAAAGCAGGATAACATGTTGAAACAGAAAACAAGGGGGAATTCAAAT hal ATTGAT...................................................... ste ........................AAGGTGGAGAGTGAGGAAAAAAGGGGGATTT..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...