Similar regions between promoters of rph

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCCGATGAGAAGACGAAAATGATTTCTTCAGAAGTGCTGAACAGCATTGTGCTGACGTT hal ........................TTTTTCGGAAGT........................ ste ...............................................TCGTTTTGTCGCT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACGGAGCAGCCGGATGTAAAAAGCGTCTCTGTTAAAGTGAACGGAAAATCAGAGCTGGT hal ...........................................................T ste CACGGAGCAAAAAGGAGTCGAAAGCGTGGCGATCACAGTCAATGGCAAAGCCAATCTTGT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAATGAAAAAGGCGAAAAGCTCACAGAACCGGTCTCCAGACCATCTCAAGTGAATACGGG hal AAATGAGCAAGGTGAATTTGTGGCAGAGCCTGTTTCTAGGCCAAGTCAAGTGAACACTGG ste CACGGAAGACGGCAAGCCGCTCACCAAACCGGTCGCTCGGCCGCAAAACGTCAATACCGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>> sub TAGTTTTTAAATTGGGATTTTTGATATACTAGGAAGAAAGAGGTTAGCGTTCCGGCTGCC hal GAAGTTTTAA....................AGTCAGAAAAACGATAACTTT......... ste GACATTTTAACCGGTTGGTGCTGACAGGCTGGAAACGAATAGG................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCTTTCTTTATTCAATTCCGGGACAAAAATGGTTTATGTACATACAATCGGAGGTAAAAC hal ....................GGACAAATGGAGTTTTGGTTATTATAATC........... ste ...........TCAATACCGGGACA................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...