Similar regions between promoters of rplA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCTGCTGCAGTATTGCTTAAAAAAGCAGCTGGAATTGAGTCTGGTTCTGGTGAACCAAAC hal ...........................GCTGGAATCGAGTCAGGCTCTGGTGAGCCAAAC ste .....................AATGCGGCGAGCATTGAGGCGG................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGTAATAAAGTGGCAACCGTTAAGCGCGATAAAGTACGCGAAATCGCTGAAACGAAAATG hal CGTAACAAAGTTGCAACGGTTAAACGAGACAAGGTGCGCGAAATTGCTGAGACGAAAATG ste CCTGATGAATGGGCATCCGT........ACAAAGTGCGTGAGATCGCTGAGCTGAAAATG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCTGACTTAAACGCAGCAGACGTTGAAGCGGCAATGCGCATGGTTGAAGGTACTGCCCGC hal CCTGATTTGAACGCTGCCGATGTTGAAGCAGCTATGCGTATGGTTGAAGGTACGGCTCGA ste CCGGATTTGAATGCGGCGAGCATTGAGGCGGCCATGCGCATGATCGAAGGCACGGCCCGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGTATGGGTATTGTAATCGAGGATTAATTT-----GTTTCTTGTCGGGTTGCGAGT---- hal AGCATGGGTATTGTGATTGAGGACTAATGGCTAAGGTTTGAGTGAAGGTTGCGATCGAGG ste AGCATGGGCATTGTGATTGAAGACTAA...................GGTTGCGTCA---- -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ---------TTTAACAAGTT------CGCAACCCTTATTCGTGGGAGGT-TAT-CCGCTA hal AGAAACTCCTTTTGCCTGTTGGGGCTCGCAACCTTTCATAGTGGGAGGTATAA-CCGCTA ste ---------TTGGGCAACCT------CTC...........GTGGGAGGT-TTTTCCGCTA -60 -50 -40 -30 sub TAACCACATA--AGGAGGAAATTTTAAA hal AAACCACATACGAGGAGGAAA....... ste AAACCACAACCGAGGAGGATTTTTCA.. -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...