Similar regions between promoters of rplJ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATGGGACCTGGTGTCAAAGTAGACTCTTCAACTTTTAACGTAAAATAATA----TTGAC hal TTTGGGAAATAAATTAAAAGTTGAC................TAAATTAAAAG---TTGAC ste ..........GGCATCAAGGTTGACCCGTCCACGGTTGCTGTTGCACAATAACCGTTGAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub A-TGACATCAACATTCTGATATTATTCAAAATTT-TGTAAAATAGAATATCATTTATACC hal AATGCGATCA...TTCTGTTAAAAATCAATA.TT-TGGGAAATAAATTAAAAGTTATACC ste T-TTTGTTTGTCCGTCTGTTAAAATGCCATTTGGCTGAACAAATGAATATCATTTGTACC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GTAGACAGTAGGGGCCTAAC-CG---CTTAATTATCCTACCGAGGTGTATATTATCACAG hal GTAGACAGTAGGTGCGTGATTCG---CTTAATT-TCCTACCGAGGTA-AGCAAATAGATG ste GTAGACAGTAGGTGCCTGTT-TGAGGCTTAATT-TCCTACCGAGGTATGT.......... -180 -170 -160 -150 -140 ]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]] sub CTATTACGTTACGTATGCTTGTATATACAGCCTCCATGTCT------CATGGAGGCTTTT hal AAAGTCTTTTGACTGGACTCGTAT-----GCCCTCATGTCTG-----CATGGGGGCATTT ste ..............................CCTCCATGTCTACGCGGCATGGAGGTTTTT -130 -120 -110 -100 -90 -80 sub TATATGGAATCCGTCGTCTCAGTCGTGATCACCTAACGGTATAAGTGTTACACAAGAATC hal TCGTTGGCCTC..........................................ACGATCC ste TATTGAGCAGACG--GTATAAGTGGTATTCTC...ACGGTATAAGTGGTATTCTCTCATT -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub T-----ACAGGAGGTGTAACC hal T-----ACAGGAGGTGTGA.. ste TTCCTTACAGGAGGTGCA... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...